Codex Orientalis
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalum.
Canones huius Codicis omnes et solas Ecclesias orientales catholicas respiciunt.

Table des matières


CODEX CANONUM

ECCLESIARUM ORIENTALIUM


1
CANONES PRAELIMINARES


6
TITULUS I

DE CHRISTIFIDELIBUS

EORUMQUE OMNIUM IURIBUS

7
ET OBLIGATIONIBUS26
TITULUS II

DE ECCLESIIS SUI IURIS

27
ET DE RITIBUS28
CAPUT I

DE ASCRIPTIONE ALICUI ECCLESIAE

29
SUI IURIS38
CAPUT II

39
DE RITIBUS SERVANDIS41
TITULUS III

42
DE SUPREMA ECCLESIAE AUCTORITATECAPUT I

43
DE ROMANO PONTIFICE48
CAPUT II

49
DE COLLEGIO EPISCOPORUM54
TITULUS IV

55
DE ECCLESIIS PATRIARCHALIBUS62
CAPUT I

63
DE ELECTIONE PATRIARCHARUM77
CAPUT II

DE IURIBUS ET OBLIGATIONIBUS

78
PATRIARCHARUM101
CAPUT III

DE SYNODO EPISCOPORUM

102
ECCLESIAE PATRIARCHALIS113
CAPUT IV

114
DE CURIA PATRIARCHALI125
CAPUT V

126
DE SEDE PATRIARCHALI VACANTE VEL132
CAPUT VI

DE METROPOLITIS ECCLESIAE139
CAPUT VII

140
DE CONVENTU PATRIARCHALI145
CAPUT VIII

DE TERRITORIO ECCLESIAE PATRIARCHALIS

ATQUE DE POTESTATE PATRIARCHAE

146
ET SYNODORUM EXTRA HOC TERRITORIUM150
TITULUS V

DE ECCLESIIS

151
ARCHIEPISCOPALIBUS MAIORIBUS154
TITULUS VI

DE ECCLESIIS

METROPOLITANIS CETERISQUE

ECCLESIIS SUI IURISCAPUT I

DE ECCLESIIS METROPOLITANIS

155
SUI IURIS173
CAPUT II

174
DE CETERIS ECCLESSIIS SUI IURIS176
TITULUS VII

DE EPARCHIIS ET DE EPISCOPISCAPUT I

177
DE EPISCOPIS


180ART. I DE ELECTIONE EPISCOPORUM
190ART II DE IURIBUS ET OBLIGATIONIBUS EPISCOPORUM EPARCHIALIUM
212ART III DE EPISCOPIS COADIUTORIBUS ET DE EPISCOPIS
219ART IV DE SEDE EPARCHIALI VACANTE VEL IMPEDITA
234ART V DE ADMINISTRATORIBUS APOSTOLICIS

CAPUT II

DE ORGANIS

EPISCOPUM EPARCHIALEM

IN REGIMINE EPARCHIAE ADIUVANTIBUS


235ART I DE CONVENTU EPARCHIALI
243ART II DE CURIA EPARCHIALI
2451 DE PROTOSYNCELLO ET DE SYNCELLIS
2522 DE CANCELLARIO ALIISQUE NOTARIIS ET DE ARCHIVO CURIAE
EPARCHIALIS
2613 DE OECONOMO EPARCHIALI ET DE CONSILIO A REBUS A REBUS
262OECONOMICIS
264ART III DE CONSILIO PRESBYTERALI ET DE COLLEGIO CONSULTORUM
EPARCHIALIUM
272ART IV DE CONSILIO PASTORALI
276ART V DE PROTOPRESBYTERIS

278
CAPUT III

DE PAROECIIS DE PAROCHIS

279
ET DE VICARIIS PAROECIALIBUS303
CAPUT IV

304
DE RECTORIBUS ECCLESIARUM310
TITULUS VIII

311
DE EXARCHIIS ET DE EXARCHIS


321
TITULUS IX

DE CONVENTIBUS HIERARCHARUM

322
PLURIUM ECCLESIARUM SUI IURISTITULUS X

323
DE CLERICIS


327
CAPUT I

328
DE INSTITUTIONE CLERICORUM


331ART I DE SEMINARIIS ERIGENDIS ET REGENDIS
342ART II DE INSTITUTIONE AD MINISTERIA

356
CAPUT II

357
DE ASCRIPTIONE CLERICORUM ALICUI


366
CAPUT III

367
DE IURIBUS ET OBLIGATIONIBUS CLERICORUM


393
CAPUT IV

394
DE AMISSIONE STATUS CLERICALIS398
TITULUS XI

399
DE LAICIS409
TITULUS XII

DE MONACHIS CETERISQUE RELIGIOSIS

ET DE SODALIBUS ALIORUM

INSTITUTORUM VIAE CONSECRATAE


CAPUT I

DE MONACHIS CETERISQUE RELIGIOSIS


410ART I CANONES GENERALES
4111 DE DEPENDENTIA RELIGIOSORUM AB EPISCOPO EPARCHIALI, A
412PATRIARCHA, A SEDE APOSTOLICA
4182 DE SUPERIORIBUS ET DE SODALIBUS INSTITUTORUM RELIGIOSORUM
433ART II DE MONASTERIIS
4351 DE ERECTIONE ET DE SUPPRESSIONE MONASTERIORUM
4412 DE MONASTERIORUM SUPERIORIBUS, SYNAXIBUS ET OECONOMIS
4483 DE ADMISSIONE IN MONASTERIUM SUI IURIS ET DE NOVITIATU
4624 DE CONSECRATIONE SEU PROFESSIONE MONASTICA
4715 DE INSTITUTIONE SODALIUM ET DE DISCIPLINA MONASTICA
4816 DE EREMITIS
4867 DE MONASTERIO STAUROPEGIACO
4878 DE TRANSITU AD ALIUD MONASTERIUM
4899 DE EXCLAUSTRATIONE ET DE DISCESSU A MONASTERIO
49710 DE DIMISSIONE MONACHORUM
504ART III DE ORDINIBUS ET CONGREGATIONIBUS
5051 DE ERECTIONE ET DE SUPPRESSIONE ORDINIS, CONGREGATIONIS,
506PROVINCIAE, DOMUS
5102 DE SUPERIORIBUS, DE SYNAXIBUS ET DE OECONOMIS IN ORDINIBUS ET
511CONGREGATIONIBUS
5173 DE ADMISSIONE IN ORDINES ET CONGREGATIONES ET DE NOVITIATU
5264 DE PROFESSIONE IN ORDINIBUS ET CONGREGATIONIBUS
5355 DE INSTITUTIONE SODALIUM ET DE DISCIPLINA RELIGIOSA IN
536ORDINIBUS ET CONGREGATIONIBUS
5436 DE TRANSITU AD ALIUM ORDINEM VEL CONGREGATIONEM AUT AD
544MONASTERIUM SUI IURIS
5467 DE EXCLAUSTRATIONE ET DE DISCESSU AB ORDINE VEL CONGREGATIONE
5518 DE DIMISSIONE AB ORDINE VEL CONGREGATIONE

553
CAPUT II

DE SOCIETATIBUS VITAE COMMUNIS

554
AD INSTAR RELIGIOSORUM562
CAPUT III

563
DE INSTITUTIS SAECULARIBUS569
CAPUT IV

DE ALIIS FORMIS VITAE CONSECRATAE

570
ATQUE DE SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE572
TITULUS XIII

573
DE CHRISTIFIDELIUM CONSOCIATIONIBUS583
TITULUS XIV

584
DE EVANGELIZATIONE GENTIUM594
TITULUS XV

DE MAGISTERIO ECCLESIASTICOCAPUT I

595
DE ECCLESIAE MUNERE DOCENDI IN GENERE606
CAPUT II

607
DE VERBI DEI MINISTERIO


609ART I DE VERBI DEI PRAEDICATIONE
617ART II DE INSTITUTIONE CATECHETICA

626
CAPUT III

627
DE EDUCATIONE CATHOLICA


631ART I DE SCHOLIS, PRAESERTIM CATHOLICIS
640ART II DE CATHOLICIS STURIDORUM UNIVERSITATIBUS
645ART III DE ECCLESIASTICIS STUDIORUM UNIVERSITATIBUS ET
646FACULTATIBUS

650
CAPUT IV

DE INSTRUMENTIS COMMUNICATIONIS SOCIALIS

651
ET IN SPECIE DE LIBRIS666
TITULUS XVI

DE CULTU DIVINO

667
ET PRAESERTIM DE SACRAMENTIS674
CAPUT I

675
DE BAPTISMO691
CAPUT II

692
DE CHRISMATIONE SANCTI MYRI697
CAPUT III

698
DE DIVINA EUCHARISTIA717
CAPUT IV

718
DE SACRAMENTO PAENITENTIAE736
CAPUT V

737
DE UNCTIONE INFIRMORUM
742
CAPUT VI

743
DE SACRA ORDINATIONE


744ART I DE SACRAE ORDINATIONIS MINISTRO
754ART II DE SACRAE ORDINATIONIS SUBIECTO
7581 DE REQUISITIS IN CANDIDATIS AD SACRAM ORDINATIONEM
7622 DE IMPEDIMENTIS SUSCIPIENDI VEL EXERCENDI ORDINES SACROS
769ART III DE EIS, QUAE SACRAE ORDINATIONI PRAEMITTI DEBENT
773ART IV DE SACRAE ORDINATIONIS TEMPORE, IOCO, ADNOTATIONE ET
TESTIMONIO

775
CAPUT VII

776
DE MATRIMONIO


782ART I DE CURA PASTORALI ET DE EIS, QUAE MATRIMONII CELEBRATIONI
783PRAEMITTI DEBENT
790ART II DE IMPEDIMENTIS DIRIMENTIBUS IN GENERE
800ART III DE IMPEDIMENTIS IN SPECIE
813ART IV DE MATRIMONIIS MIXTIS
817ART V DE CONSENSU MATRIMONIALI
828ART VI DE FORMA CELEBRATIONIS MATRIMONII
842ART VII DE MATRIMONII CONVALIDATIONE
8431 DE CONVALIDATION SIMPLICI
8482 DE SANATIONE IN RADICE
852ART VIII DE SEPARATIONE CONIUGUM
8531 DE DISSOLUTIONE VINCULI
8632 DE SEPARATIONE MANENTE VINCULO

866
CAPUT VIII

DE SACRAMENTALIBUS,

DE LOCIS ET DE TEMPORIBUS SACRIS, DE CULTU

SANCTORUM, DE VOTO ET DE IUREIURANDO


867ART I DE SACRAMENTALIBUS
868ART II DE LOCIS SACRIS
8691 DE ECCLESIIS
8742 DE COEMETERIIS ET DE EXSEQUIIS ECCLESIASTICIS
880ART III DE DIEBUS FESTIS ET PEANITENTIAE
884ART IV DE CULTU SANCTORUM, SACRATUM ICONUM VEL IMAGINUM ET
RELIQUIARUM
889ART V DE VOTO ET DE IUREIURANDO

895
TITULUS XVII

DE BAPTIZATIS ACATHOLICIS

AD PLENAM COMMUNIONEM CUM

896
ECCLESIA CATHOLICA CONVENIENTIBUS901
TITULUS XVIII

DE OECUMENISMO

SEU DE CHRISTIANORUM UNITATE

902
FOVENDA908
TITULUS XIX

DE PERSONIS ET DE ACTIBUS IURIDICIS
CAPUT I

DE PERSONIS


909ART I DE PERSONIS PHYSICIS
920ART II DE PERSONIS IURIDICIS

930
CAPUT II

931
DE ACTIBUS IURIDICIS935
TITULUS XX

936
DE OFFICIIS937
CAPUT I

938
DE PROVISIONE CANONICA OFFICIORUM


947ART I DE ELECTIONE
961ART II DE POSTULATIONE

964
CAPUT II

965
DE AMISSIONE OFFICII


967ART I DE RENUNTIATIONE
972ART II DE TRANSLATIONE
974ART III DE AMOTIONE
978ART IV DE PRIVATIONE

TITULUS XXI

979
DE POTESTATE REGIMINIS995
TITULUS XXII

DE RECURSIBUS ADVERSUS

996
DECRETA ADMINISTRATIVA1006
TITULUS XXIII

1007
DE BONIS ECCLESIAE TEMPORALIBUS1009
CAPUT I

1010
DE BONIS TEMPORALIBUS ACQUIRENDIS1021
CAPUT II

DE BONIS ECCLESIASTICIS

1022
ADMINISTRANDIS1033
CAPUT III

DE CONTRACTIBUS, PRAESERTIM

1034
DE ALIENATIONIBUS1042
CAPUT IV

DE PIIS VOLUNTATIBUS

1043
ET DE PIIS FUNDATIONIBUS1054
TITULUS XXIV

1055
DE IUDICIIS IN GENERE1057
CAPUT I

1058
DE FORO COMPETENTI1085
CAPUT II

DE ADMINISTRIS TRIBUNALIUM


1086ART I DE VICARIO IUDICIALI, DE IUDICIBUS ET DE AUDITORIBUS
1094ART II DE PROMOTORE IUSTITIAE, DE DEFENSORE VINCULI ET DE
NOTARIO
1101ART III DE ADMINISTRIS TRIBUNALIUM EX DIVERSIS EPARCHIIS VEL
1102ECCLESIIS SUI IURIS ASSUMENDIS

CAPUT III

DE OBLIGATIONIBUS IUDICUM ET ALIORUM

1103
ADMINISTRORUM TRIBUNALIUM1116
CAPUT IV

1117
DE ORDINE COGNITIONUM1123
CAPUT V

1124
DE IUDICII TERMINIS, DILATIONIBUS ET LOCO1128
CAPUT VI

DE PERSONIS IN AULAM ADMITTENDIS

ET DE MODO CONFICIENDI

1129
ET ASSERVANDI ACTA1133
CAPUT VII

1134
DE ACTORE ET DE PARTE CONVENTA1138
CAPUT VIII

1139
DE PROCURATORIBUS AD LITES ET DE ADVOCATIS1148
CAPUT IX

1149
DE ACTIONIBUS ET DE EXCEPTIONIBUS1163
CAPUT X

DE MODIS EVITANDI IUDICIA


1164ART I DE TRANSACTIONE
1168ART II DE COMPROMISSO IN ARBITROS

1184
TITULUS XXV

DE IUDICIO CONTENTIOSOCAPUT I

DE IUDICIO CONTENTIOSO ORDINARIO


1185ART I DE LIBELLO LITIS INTRODUCTORIO
1190ART II DE CITATIONE ET DE INTIMATIONE VEL NOTIFICATIONE ACTORUM
IUDICIALIUM
1195ART III DE LITIS CONTESTATIONE
1198ART IV DE LITIS INSTANTIAE SUSPENSIONE, PEREMPTIONE ET
1199RENUNTIATIONE
1207ART V DE PROBATIONIBUS
12111 DE PARTIUM DECLARATIONIBUS
12202 DE PROBATIONE PER DOCUMENTA
12283 DE TESTIBUS ET DE TESTIMONIIS
1230a) QUI TESTE ESSE POSSUNT
1232b) DE INDUCENDIS ET EXCLUDENDIS TESTIBUS
1239c) DE INTERROGATIONE TESTIUM
1253d) DE TESTIMONIORUM FIDE
12554 DE PERITIS
12635 DE ACCESSU ET DE RECOGNITIONE IUDICIALI
12656 DE PRAESUMPTIONIBUS
1267ART VI DE CAUSIS INCIDENTIBUS
12721 DE PARTIBUS NON COMPARENTIBUS
12762 DE INTERVENTU TERTII IN CAUSA
12783 DE ATTENTATIS LITE PENDENTE
1280ART VII DE ACTORUM PUBLICATIONE, DE CONCLUSIONE IN CAUSA ET DE
1281CAUSAE DISCUSSIONE
1290ART VIII DE IUDICIS PRONUNTIATIONIBUS
1301ART IX DE IMPUGNATIONE SENTENTIAE
13021 DE QUERELA NULLITATIS CONTRA SENTENTIAM
13092 DE APPELLATIONE
1321ART X DE RE IUDICATA, DE RESTITUTIONE IN INTEGRUM ET DE
OPPOSITIONE TERTII
13221 DE RE IUDICATA
13262 DE RESTITUTIONE IN INTEGRUM
13303 DE OPPOSITIONE TERTII
1334ART XI DE GRATUITO PATROCINIO ET DE EXPENSIS IUDICIALIBUS
1337ART XII DE EXSECUTIONE SENTENTIAE

1342
CAPUT II

1343
DE IUDICIO CONTENTIOSO SUMMARIO1356
TITULUS XXVI

DE QUIBUSDAM PROCESSIBUS SPECIALIBUSCAPUT I

DE PROCESSIBUS MATRIMONIALIBUS


ART I DE CAUSIS AD MATRIMONII NULLITATEM DECLARANDAM
13571 DE FORO COMPETENTI
13602 DE IURE IMPUGNANDI MATRIOMONIUM
13623 DE OBLIGATIONIBUS IUDICUM ET TRIBUNALIS
13644 DE PROBATIONIBUS
13685 DE SENTENTIA ET DE APPELLATIONE
13726 DE PROCESSU DOCUMENTALI
13757 NORMAE GENERALES
1378ART II DE CAUSIS SEPARATIONIS CONIUGUM
1383ART IV DE MODO PROCEDENDI AD OBTINENDAM SOLUTIONEM MATRIMONII
1384NON CONSUMMATI AUT SOLUTIONEM MATRIMONII IN FAVOREM FIDEI

CAPUT II

DE CAUSIS AD SACRAE ORDINATIONIS

1385
NULLITATEM DECLARANDAM1387
CAPUT III

DE PROCEDURA IN PAROCHIS

1388
AMOVENDIS VEL TRANSFERENDIS


1389ART I DE MODO PROCEDENDI IN AMOTIONE PAROCHORUM
1397ART II DE MODO PROCEDENDI IN TRANSLATIONE PAROCHORUM

1400
TITULUS XXVII

DE SANCTIONIBUS POENALIBUS IN ECCLESIACAPUT I

1401
DE DELICTIS ET POENIS IN GENERE1435
CAPUT II

1436
DE POENIS IN SINGULA DELICTA1467
TITULUS XXVIII

DE PROCEDURA IN POENIS IRROGANDISCAPUT I

DE IUDICIO POENALI


1468ART I DE PRAEVIA INVESTIGATIONE
1471ART II DE IUDICII POENALIS EVOLUTIONE
1483ART III DE ACTIONE AD DAMNA REPARANDA

1485
CAPUT II

DE IRROBATIONE POENARUM PER DECRETUM

1486
EXTRA IUDICIUM1487
TITULUS XXIX

DE LEGE, DE CONSUETUDINE

ET DE ACTIBUS ADMINISTRATIVISCAPUT I

1488
DE LEGIBUS ECCLESIASTICIS1505
CAPUT II

1506
DE CONSUETUDINE1509
CAPUT III

1510
DE ACTIBUS ADMINISTRATIVIS


1517ART I DE PROCEDURA IN DECRETIS EXTRA IUDICIUM FERENDIS
1521ART II DE EXSECUTIONE ACTUUM ADMINISTRATIVORUM
1527ART III DE RESCRIPTIS
15311 DE PRIVILEGIIS
15362 DE DISPENSATIONIBUS

1539
TITULUS XXX

DE PRAESCRIPTIONE

ET DE TEMPORIS SUPPUTATIONECAPUT I

1540
DE PRAESCRIPTIONE1542
CAPUT II

1543
DE TEMPORIS SUPPUTATIONEAutres versions disponibles
Français